Tilbage til oversigt
20. marts 2024

Længere orlov til tvillingeforældre

Et enigt Folketing har den 19. marts 2024 besluttet at ændre barselsloven, så forældre til tvillinger, der bliver født fra 1. maj 2024, får ret til yderligere 13 ugers orlov hver. Det giver samlet 26 ugers ekstra barselsorlov på barselsdagpenge, så familierne kan vende sig til den nye hverdag.

De ekstra 26 uger skal afholdes inden børnene fylder 1 år. Reglerne omfatter alle forældre, der får to eller flere børn ved samme fødsel eller adoption. På den måde vil de nye regler erstatte de gældende regler om ekstra orlov til forældre, der får tre eller flere børn ved samme fødsel.

Den nye lovændring har ikke indflydelse på virksomhedernes betalingsforpligtigelser og reglerne i GLS-A Barseludligning er derfor også uændrede.

Tilbage til oversigt
grayscale photo of person holding baby