Tilbage til oversigt
15. december 2020

GLS-A’s barselsudligningsordning forbedres

Fra 1. januar 2021 betaler GLS-A Barseludligning refusion under graviditetsorlov uanset orlovens længde (flydende refusionsperiode). Moderen kan gå på graviditetsorlov 4 uger før forventet fødsel. Nu yder barselsudligningsordningen refusion for graviditetsorlovens faktiske længde. Det vil sige, at virksomheden kan få refusion, uanset om perioden fra orlovsstart til fødslen er eksempelvis 2, 4 eller 6 uger.

Også fra 1. januar 2021 sættes det maksimale timerefusion op fra 195 kr. til 198 kr. GLS-A Barselrefusion refunderer forskellen mellem dagpengemaksimum og op til 198 kr. pr. time. I refusionsgrundlaget indgår løn, feriepenge, arbejdsgivers pensionsbidrag, søgnehelligdags- fridagsgodtgørelse, fritvalgsopsparing samt værdi af skattepligtige personalegoder som f.eks. fri kost, fri bil, fri telefon, fri bolig.

Tilbage til oversigt
woman in blue denim button up jacket and blue denim jeans standing near brown wooden fence