Tilbage til oversigt
21. december 2021

Højere refusion fra GLS-A Barseludligning fra 1. januar 2022

Bestyrelsen for GLS-A Barseludligning har besluttet at forhøje den maksimale refusionssats til kr. 204,00 pr. time. Satsforhøjelsen fra kr. 198,00 til kr. 204,00 sker med virkning for fravær efter 1. januar 2022.

Samtidig har bestyrelsen besluttet, at bidragssatsen for 2022 holdes uændret i forhold til 2021. Det betyder, at medlemmerne i GLS-A Barseludligning skal betale et bidrag på kr. 755 pr. fuldtidsmedarbejder eller 0,20% af lønsummen.

Virksomheder, som er omfattet af den offentlige ordning, Barsel.dk skal betale et bidrag på kr. 1.225 pr. fuldtidsbeskæftiget. GLS-A Barseludligning, som er obligatorisk for GLS-A’s medlemmer, er derfor et attraktivt alternativ til Barsel.dk.

Tilbage til oversigt
woman wearing gold ring and pink dress