Tilbage til oversigt
31. august 2020

Isolation i forbindelse med Covid 19 – måske smittet?

Nær kontakt til en smittet person – selvisolation

Hvis man er nær kontakt til en konstateret smittet person – i den periode, hvor vedkommende er smitsom – er det myndighedernes retningslinje, at man skal gå i selvisolation og blive testet 2 gange. Selvisolation betyder, at man ikke må gå på arbejde indtil man er testet 6 dage efter eksponering.

Perioden hvor den smittede er smitsom anses fra 48 timer før personens symptomer startede til 48 timer efter personens symptomer er ophørt. Har den smittede været symptomfri er perioden fra 48 timer før den positive testning til 7 dage herefter.

Hvis der er gået mere end 14 dage, siden kontakt med den smittede, og medarbejderen ikke har symptomer, regnes man for smittefri og skal ikke foretage sig noget.

Der kan søges sygedagpengerefusion fra 1. fraværsdag. Læs mere om sygemelding pga. Covid-19 her.

Hvis medarbejderen har været i kontakt med en ”måske smittet” – frivillig isolation

Sundhedsstyrelsen opererer ikke med ”måske smittet”, og der ikke krav om selvisolation i denne situation. Frivillig isolation sidestilles ikke med sygdom og der vil ikke være ret til sygedagpenge eller sygeløn. Arbejdsgiver kan pålægge en medarbejder at blive hjemme. I så fald har medarbejderen krav på løn.

Hvis medarbejderen ”bare” har hørt, at de har været sammen med en person, der har haft symptomer på Covid-19, så vil et godt råd være at gennemgå, hvad det vil sige at være nærkontakt og finde ud af, om personen med symptomer er blevet testet. Evt. selv blive testet for at blive afklaret så hurtig som muligt.

Der er også hjælp at hente på Coronaopsporing tlf. 32 32 05 11, hvor arbejdsgiver sammen med medarbejder kan ringe ind og få vejledning om den konkrete situation.

”Nær kontakt”

Nære kontakter er defineret således:

  • Personer, som bor sammen med en smittet person
  • Personer, der har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet person
  • Personer med ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (f.eks. er blevet hostet på eller har berørt brugt lommetørklæde m.v.)
  • Personer, der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter til en smittet person (f.eks. samtale med personen)
  • Sundhedspersonale som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19, og som ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder.

Hvis man har fulgt Sundhedsstyrelsens råd om fysisk afstand, hosteetikette og hygiejne, vil det være meget få personer, der kan kategoriseres som en nær kontakt. Nære kontakter vil typisk være dem, man bor sammen med og dagligt deler soveværelse, sofa, kram osv. med.

Det vil også være de få kolleger og venner, som man ikke har haft mulighed for at holde afstand til, f.eks. hvis man har været nødt til at stå meget tæt på en kollega i længere tid, eller hvis man har rykket lidt for tæt sammen om et middagsbord med venner.

I de allerfleste arbejdssituationer vil man ikke have så tæt kontakt, at man betragtes som en nær kontakt.

De kolleger, som man arbejder sammen med, og som man ikke har været tættere på end 1 meter i en sammenhængende periode på mere end 15 minutter, betragtes ikke som nære kontakter.

 

De til enhver tid gældende myndighedsanbefalinger vedr. nære kontakter kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Tilbage til oversigt
coronavirus