Tilbage til oversigt
12. november 2021

Mulighed for at kræve gyldigt coronapas af de ansatte

Arbejdsmarkedets parter og regeringen er blevet enige om, at arbejdsgivere, skal have mulighed for at kræve, at medarbejdere kan fremvise gyldigt coronapas. Derudover er man enige om en anbefaling om, at den lov, som indtil 1. november 2021 har givet arbejdsgivere mulighed for at pålægge medarbejdere at lade sig teste, genindføres og gælder så længe COVID-19 kategoriseres som en samfundskritisk sygdom. Lovforslaget forventes fremsat den 19. november og færdigbehandles i uge 47.

Henset til den aktuelle coronasituation, hvor corona igen er en samfundskritisk sygdom, skal den nye aftale være med til at skabe mere tryghed på arbejdspladserne og sikre et godt arbejdsmiljø, idet virksomhederne kan mindske risikoen for stor smittespredning blandt de ansatte og undgå hele eller delvise nedlukninger med tab af omsætning som følge. Begge dele i samfundets interesse.

Aftalen kan ses som en del af samfundets samlede strategi for håndtering af corona, og aftalen cementerer de juridiske værktøjer arbejdsgiverne har til at sikre såvel drift som arbejdsmiljø. GLS-A byder derfor den nye aftale velkommen, da den medvirker til at skabe klarhed og sikrer virksomhedernes handlerum i forhold til at håndtere corona på arbejdspladsen. Det er afgørende for virksomhederne at kunne tilrettelægge arbejdet fuldt forsvarligt under hensyn til både drift og medarbejdernes ve og vel.

Læs mere på vores hjemmeside under rådgivning under punktet COVID-19, hvor man som medlem har adgang. Siden opdateres løbende i takt med udviklingen i coronasituationen.

Kontakt sekretariatet på telefon 87 40 34 00 eller ved henvendelse på info@gls-a.dk for konkret rådgivning.

Tilbage til oversigt