Tilbage til oversigt
14. september 2021

Nye barselregler i 2022

Et EU-direktiv fra 2019 pålægger medlemslandene at sikre minimum 9 ugers øremærket barsel til begge forældre i 2022. Det udfordrer den danske barselslov, som kun sikrer faderen 2 uger orlov.

DA og FH har i et nyt udspil fremsat et forslag, som lægger op til en ligedeling af barslen mellem mænd og kvinder. I forslaget øremærkes 11 uger til hhv. mødre og fædre. Holdes disse 11 uger ikke, bortfalder de.

GLS-A går ind for, at forældrene i videst muligt omfang selv skal kunne bestemme, hvordan de ønsker at dele orloven. I dag er der 48 ugers orlov efter fødslen, hvor kun de 2 ugers fædreorlov er reserveret til faderen, mens moderen har ret til 14 ugers barselsorlov. I familier, hvor man ønsker at moderen skal holde længst mulig orlov, betyder de nye regler, at moderens orlov vil blive afkortet med 9 uger eller ca. 2½ måned. Til gengæld er det positivt, at forældrene frit har mulighed for at fordele al orlov ud over det øremærkede.

Folketinget skal nu i en revideret barselslov fastsætte de regler, som gennemfører EU-direktivet om øremærket barsel. De nye regler skal træde i kraft august 2022.

Tilbage til oversigt
woman in blue denim button up jacket and blue denim jeans standing near brown wooden fence