Tilbage til oversigt
14. juni 2023

Nye kontraktskabeloner

Med virkning fra 1. juli 2023 træder en ny lov om ansættelsesbeviser i kraft, som gælder for ansættelsesforhold, der påbegyndes den 1. juli 2023 eller senere. Vi har tidligere orienteret om de nye regler. Læs desuden mere her.

Nye kontraktskabeloner for ansættelsesforhold omfattet af GLS-As overenskomster samt funktionærer uden for overenskomst kan findes her. Der kan ligeledes findes vejledninger til udfyldelse af de relevante kontrakter.

Kontakt GLS-A hvis de nye regler eller kontraktskabeloner giver anledning til spørgsmål.

Tilbage til oversigt
woman signing on white printer paper beside woman about to touch the documents