Udlevering af ansættelsesbevis?

Pligten til at udlevere ansættelsesbevis kan følge af den overenskomst medarbejderen er omfattet af eller af lov om ansættelsesbeviser. Bemærk…

Pligten til at udlevere ansættelsesbevis kan følge af den overenskomst medarbejderen er omfattet af eller af lov om ansættelsesbeviser. Bemærk at der for ansættelsesforhold påbegyndt efter 1. juli 2023 gælder nye regler. For ansættelsesforhold påbegyndt efter 1. juli 2023, har arbejdsgiver således efter loven pligt til at udlevere et skriftligt…
Nye regler pr. 1. juli 2023
En ny lov om ansættelsesbeviser erstatter den nuværende ansættelsesbevislov med virkning pr. 1. juli 2023. Loven skærper arbejdsgivers pligter i forhold til udstedelse af ansættelsesbevis. Fremover skal der udstedes ansættelsesbevis, når arbejdstiden er mere end 3 timer pr. uge, og i de tilfælde, hvor medarbejderen ikke er garanteret et bestemt timetal. Oplysningspligten udvides fra 10 til 15 punkter, hvor visse af oplysningerne skal gives inden 7 kalenderdage efter ansættelsesforholdet er påbegyndt. Herudover indeholder den nye lov en række mindstekrav til ansættelsesvilkårene. Det drejer sig bl.a. om maksimal varighed for prøvetid, ret til bibeskæftigelse, ret til at anmode om mere trygge ansættelsesvilkår, formodningsregel for arbejde på tilkaldebasis, ret til pligtmæssig uddannelse og regler om hvornår medarbejdere med uforudsigeligt arbejdsmønster kan pålægges at arbejde. Som følge af de nye regler skal man som arbejdsgiver bl.a. sikre sig at såvel eksisterende som nye ansættelseskontrakter ikke indeholder vilkår, som er uforenelige med mindstevilkårene. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis en kontrakt forbyder medarbejderen at have bibeskæftigelse. Nye kontraktskabeloner for funktionærer omfattet af HK-overenskomsten samt funktionærer uden for overenskomst, som kan anvendes ved ansættelse af medarbejdere, der skal tiltræde efter 1. juli 2023, kan findes her. NYE KONTRAKTSKABELONER FOR ANSÆTTELSE AF TIMELØNNEDE OMFATTET AF OVERENSKOMST MED START 1. JULI 2023 ELLER SENERE, OFFENTLIGGØRES SNAREST! Læs mere om de nye regler herunder.