Tilbage til oversigt
1. februar 2019

Øremærket barsel

EU har besluttet at øremærke 2 måneders barsel til hver forælder. Betydningen af øremærkningen er, at hvis den ene forælder ikke bruger sine 2 måneder, kan den anden forælder ikke overtage disse. Dette betyder endvidere, at de 2 måneder bortfalder, hvis ikke den pågældende forælder tager dem.

Danske forældre har i dag tilsammen ret til 52 uger med barselsdagpenge. Heraf har kvinden ret til 4 uger før fødslen og 14 uger efter, og manden har ret til 2 uger i løbet af de første 14 uger efter fødslen. Forældrene kan herefter selv fordele de resterende 32 uger. Den nye ændring betyder, at fordelingen af de 32 uger skal modificeres således, at der er 2 måneders barsel øremærket på hver forælder. Øremærket barsel er dog ikke ensbetydende med tvang, hvorfor den eneste konsekvens af ikke at tage de pågældende 2 måneder er, at dagpengeretten bortfalder, eftersom den anden forælder ikke har mulighed for at overtage dem.

Det forventes, at de nye regler skal træde i kraft i Danmark indenfor 3 år, samt at arbejdsmarkedets parter ved næstkommende overenskomstforhandlinger vil tage højde for det pågældende EU-direktiv.

Tilbage til oversigt