Tilbage til oversigt
25. marts 2021

Dagpenge til corona-ramte børnefamilier

Den særlige ordning med mulighed for at få barselsdagpenge under pasning af børn under visse omstændigheder relateret til COVID-19 er forlænget således, at der er ret til barselsdagpenge i op til 10 dage i perioden fra og med den 1. april 2021 frem til den 30. juni 2021. Ordningen har tidligere givet ret til barselsdagpenge i op til 10 dage i to omgange i perioden fra den 29. september 2020 frem til den 31. marts 2021.

Forældre til hjemsendte raske børn, som er hjemsendt som følge af et konkret smitteudbrud, og forældre til børn syge med covid-19, har mulighed for midlertidigt at modtage barselsdagpenge under pasningsfraværet. Forældre til raske børn, som er hjemsendt som følge af en generel politisk beslutning om nedlukning kan ikke få barselsdagpenge. Forældrene skal i den forbindelse være opmærksomme på eventuelle muligheder for nødpasning i den enkelte kommune.

Ordningen gælder alene for forældre forstået som biologiske forældre, adoptivforældre samt medmødre og omfatter børn til og med 13 år.

Arbejdsgiver skal anmelde fraværet via NemRefusion, hvorefter medarbejderen modtager besked om selv at ansøge om barselsdagpenge for fraværet. Barselsdagpengene udbetales direkte til medarbejderen. Arbejdsgiver kan ikke få refusion ved betaling af fuld eller delvis løn, da retten til barselsdagpenge forudsætter at medarbejderen har fravær uden lønret.

Hvis barnet er hjemsendt som følge af en konkret institutionsnedlukning pga. smitteudbrud i henhold til en myndighedsanbefaling:

Medarbejderen skal opfylde en række betingelser for at kunne få barseldagpenge:

 1. Barselslovens beskæftigelseskrav er opfyldt
 2. Ingen af forældrene har mulighed for at arbejde hjemme
 3. Ingen af forældrene har afspadsering eller betalte omsorgsdage (f.eks. gennem fritvalgskontoen), der kan anvendes til pasning

Derudover skal medarbejderen over for Udbetaling Danmark dokumentere følgende:

 1. Hvornår barnet er hjemsendt
 2. På tro og love erklære at der ikke modtages betaling fra arbejdsgiver eller holdes ferie på de ansøgte dage
 3. Fremlægge en erklæring fra arbejdsgiveren om, at det ikke er muligt at arbejde hjemmefra, at der ikke er hele omsorgsdage med betaling og/eller afspadsering, der kan bruges, og at der ikke udbetales løn eller holdes ferie fra arbejdsgiveren på de ansøgte dage. Bor forældrene sammen, skal der fremlægges en erklæring for begge forældre. Medarbejderen vil blive bedt om at anmode arbejdsgiver om denne erklæring i forbindelse med sin ansøgning om barselsdagpenge

Hvis barnet er hjemsendt som følge af en generel nedlukning af dagtilbud, skole eller institution:

Medarbejderen har ikke ret til barselsdagpenge. Medarbejderen skal være opmærksom på tilbud om nødpasning i sin hjemkommune.

Kan anden pasning ikke etableres kan det aftales med medarbejderen, at der arbejdes hjemme i det omfang dette er muligt, afspadseres, afholdes ferie, feriefridage eller børneomsorgsdage. Fravær derudover er uden ret til betaling.

Hvis barnet er konstateret smittet med covid-19:

Medarbejderen skal opfylde en række betingelser for at kunne få barseldagpenge:

 1. Barselslovens beskæftigelseskrav er opfyldt
 2. Ingen af forældrene har mulighed for at arbejde hjemme
 3. Ingen af forældrene har afspadsering eller betalte omsorgsdage (f.eks. gennem fritvalgskontoen), der kan anvendes til pasning
 4. Begge forældre har opbrugt retten til betaling ved barns sygdom

Derudover skal medarbejderen over for Udbetaling Danmark dokumentere følgende:

 1. Positivt testresultat
 2. På tro og love erklære fraværets længde
 3. På tro og love erklære at der ikke modtages betaling fra arbejdsgiver eller holdes ferie på de ansøgte dage
 4. Fremlægge en erklæring fra arbejdsgiveren om, at det ikke er muligt at arbejde hjemmefra, at der ikke er hele omsorgsdage med betaling og/eller afspadsering, der kan bruges, at retten til betaling ved barns sygdom er opbrugt og at der ikke udbetales løn eller holdes ferie fra arbejdsgiveren på de ansøgte dage. Bor forældrene sammen, skal der fremlægges en erklæring for begge forældre. Medarbejderen vil blive bedt om at anmode arbejdsgiver om denne erklæring i forbindelse med sin ansøgning om barselsdagpenge

Hvis en medarbejders mindreårige barn har fået konstateret Covid-19, er medarbejderen desuden sandsynligvis at betragte som nær kontakt. Læs mere her. Selvom medarbejderen er symptomfri, skal vedkommende gå i selvisolation. Betaler arbejdsgiver fuld eller delvis løn, kan der søges refusion fra første fraværsdag efter de særlige regler herom. Læs mere her

Tilbage til oversigt
coronavirus