Tilbage til oversigt
10. december 2020

Forlængelse af midlertidige dagpengeordninger

Da COVID-19 også i det nye år vil påvirke arbejdsmarkedet har regeringen forlænget en række af de ordninger, der kommer virksomheder og medarbejdere til hjælp i forbindelse med fravær relateret til COVID-19.

Det drejer sig om følgende midlertidige ordninger:

  • Medarbejderes ret til barselsdagpenge ved pasning af børn som følge af COVID-19
  • Arbejdsgiveres ret til refusion fra første fraværsdag for lønmodtagere, der er smittede eller i karantæne pga. COVID-19
  • Dagpengeret til særligt udsatte og deres pårørende ved fravær pga. COVID-19

Ordningerne gælder som hidtil, og Beskæftigelsesministeriet oplyser, at disse indtil videre er forlænget til og med 31. marts 2021.

Medarbejderes ret til barselsdagpenge ved pasning af børn som følge af COVID-19 omfatter børn til og med 13 år, og gælder hvis et barn hjemsendes fra dagtilbud, skole eller institution i henhold til myndighedernes anbefalinger eller hvis eget barn er konstateret smittet med COVID-19, og derfor ikke kan komme i dagtilbud, skole eller institution. Læs mere om ordningen her.

Læs mere om arbejdsgiveres ret til refusion fra første fraværsdag for lønmodtagere, der er smittede eller i karantæne pga. COVID-19 og om retten til sygedagpenge til særlig udsatte medarbejdere og pårørende her.

Har du spørgsmål vedrørende en medarbejders fravær i relation til COVID-19, kan du se om du kan finde svaret i vores FAQ. Kontakt sekretariatet hvis du er tvivl.

Tilbage til oversigt
man writing on paper