Løn under orloven jf. funktionærloven

Kvindelige funktionærer har ret til halv løn fra 4 uger før forventet fødsel og frem til 14 uger efter den…

Kvindelige funktionærer har ret til halv løn fra 4 uger før forventet fødsel og frem til 14 uger efter den faktiske fødselsdato. Er den halve løn lavere end barselsdagpengesatsen, kan medarbejderen få supplerende barselsdagpenge. Mandlige funktionærer har ingen lønret. Vær opmærksom på, at såfremt funktionæren er omfattet af HK-overenskomsten, gælder…