Menu

Løn under orloven jf. funktionærloven

Kvindelige funktionærer har ret til halv løn fra 4 uger før forventet fødsel og frem til 14 uger efter den…

Kvindelige funktionærer har ret til halv løn fra 4 uger før forventet fødsel og frem til 14 uger efter den faktiske fødselsdato. Er den halve løn lavere end barselsdagpengesatsen, kan medarbejderen få supplerende barselsdagpenge. Vær opmærksom på, at såfremt funktionæren er omfattet af HK-overenskomsten, gælder dennes regler om betaling under…