Funktionærer

Der gælder ingen særlig afskedigelsesbeskyttelse for sygemeldte funktionærer, uanset om de er omfattet af overenskomsten mellem GLS-A og HK eller…

Der gælder ingen særlig afskedigelsesbeskyttelse for sygemeldte funktionærer, uanset om de er omfattet af overenskomsten mellem GLS-A og HK eller ej.  Vær opmærksom på de almindelige regler om saglighed samt de forskellige beskyttelseslove som f.eks. ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven, der har til formål at sikre henholdsvis gravide og handicappede mod ufordelagtig…