Funktionærer

Der gælder ingen særlig afskedigelsesbeskyttelse for funktionærer hvad end de er omfattet af overenskomsten mellem GLS-A og HK eller ej. …

Der gælder ingen særlig afskedigelsesbeskyttelse for funktionærer hvad end de er omfattet af overenskomsten mellem GLS-A og HK eller ej.  Vær opmærksom på de almindelige regler om saglighed samt de forskellige beskyttelseslove som f.eks. ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven, der har til formål at sikre henholdsvis gravide og handicappede mod ufordelagtig behandling.…