Green Aid ApS, Automatikvej 1, 2860 Søborg, CVR/RUT-nr. 41284676

FH har den 1. februar 2021 fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod…

FH har den 1. februar 2021 fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod nedenstående virksomhed:

  • Green Aid ApS, Automatikvej 1, 2860 Søborg, CVR-nr. 41284676
  1. sympatikonfliktvarsel vedrører medlemmer af Fagligt Fælles Forbund og HK Handel.

Sympatikonflikten træder i kraft ved normal arbejdstids begyndelse den 11. februar 2021.

Ved sympatikonflikternes ikrafttræden må ingen medlemmer af Fagligt Fælles Forbund og HK Handel udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for ovennævnte virksomhed, samt arbejde på arbejdspladser, hvor ovennævnte virksomhed udfører arbejde.

FH har ved brev af 11. maj 2021 udvidet sympatikonflikten til også at omfatte medlemmer af Dansk Metal. Sympatikonflikten for Dansk Metals medlemmer træder i kraft den 25. februar 2021 ved normal arbejdstids begyndelse.  Ingen medlemmer af Dansk Metal må fra denne dato udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for ovennævnte virksomhed, som arbejde på arbejdspladser, hvor ovennævnte virksomheder udfører arbejde.

Medlemmer, som bliver berørt af disse sympatikonflikter, kan rette henvendelse til sekretariatet på telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk.