Menu

Green Aid ApS, Automatikvej 1, 2860 Søborg, CVR/RUT-nr. 41284676

FH har den 1. februar 2021 fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod…

FH har den 1. februar 2021 fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod nedenstående virksomhed:

  • Green Aid ApS, Automatikvej 1, 2860 Søborg, CVR-nr. 41284676
  1. sympatikonfliktvarsel vedrører medlemmer af Fagligt Fælles Forbund og HK Handel.

Sympatikonflikten træder i kraft ved normal arbejdstids begyndelse den 11. februar 2021.

Ved sympatikonflikternes ikrafttræden må ingen medlemmer af Fagligt Fælles Forbund og HK Handel udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for ovennævnte virksomhed, samt arbejde på arbejdspladser, hvor ovennævnte virksomhed udfører arbejde.

Medlemmer, som bliver berørt af disse sympatikonflikter, kan rette henvendelse til sekretariatet på telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk.