Datastrømanalyse

En datastrømanalyse, er en analyse af virksomheden og dens forretningsgange. Datastrømanalysen skal give overblik over, hvilke personoplysninger virksomheden behandler, hvilket…

En datastrømanalyse, er en analyse af virksomheden og dens forretningsgange. Datastrømanalysen skal give overblik over, hvilke personoplysninger virksomheden behandler, hvilket formål behandlingen sker med, og hvilket juridisk grundlag (behandlingsgrundlag), der er for behandlingen. Datastrømanalysen skal danne grundlaget for det efterfølgende arbejde med at sikre virksomheden efterlever persondataforordningens regler. Formålet er…