Bidragssats og beregningsgrundlag

På fritvalgskontoen opspares løbende en procentdel af den ferieberettigede løn samt af løn under sygdom og tilskadekomst. Den aktuelle opsparingssats…

På fritvalgskontoen opspares løbende en procentdel af den ferieberettigede løn samt af løn under sygdom og tilskadekomst. Den aktuelle opsparingssats findes i den gældende overenskomst. Pr. 1. marts 2024 udgør opsparingen 7% af den ferieberettigede løn. Feriegodtgørelse og evt. ferietillæg er indeholdt i opsparingen, og der skal derfor ikke beregnes…