Entreprenøroverenskomsten

Her kan du læse mere om de arbejdstidsregler, der gælder i entreprenøroverenskomsten.

Her kan du læse mere om de arbejdstidsregler, der gælder i entreprenøroverenskomsten.
Ugentlig arbejdstid
Den normale effektive arbejdstid er 37 timer pr. uge eksklusive pauser. Medarbejderne kan ansættes på deltid. Den ugentlige arbejdstid for deltidsansatte skal udgøre mindst 15 timer.