HK-overenskomsten

HK-overenskomsten indeholder ret til betalt fravær ved børns sygdom i følgende situationer:

HK-overenskomsten indeholder ret til betalt fravær ved børns sygdom i følgende situationer:
Barnets første hele sygedag
Medarbejdere med mindst 6 måneders anciennitet i virksomheden har ret til frihed med løn på barnets første hele sygedag, når det er nødvendigt af hensyn til pasning af medarbejderens syge, hjemmeværende barn/børn under 12 år. Friheden kan kun gives til den ene forælder, og medarbejderens ret til fravær fra arbejdet gælder alene, indtil anden pasningsmulighed er etableret. Formålet med reglen er at sikre forældre mulighed for at skaffe anden pasning til børn, der akut er blevet ramt af sygdom. Medarbejderen skal således aktivt afsøge om anden pasningsmulighed kan etableres for derved at kunne vende tilbage til arbejdet i virksomheden. Reglen gælder for børn, der opholder sig sammen med forælderen. Også ”papforældre” kan holde fri på barnets første sygedag. Ved medarbejderens fravær på grund af barnets første hele sygedag udbetales fuld løn. Fravær på grund af barns første sygedag indgår i medarbejderens samlede fravær, og dermed i den samlede vurdering af om medarbejderen har et fravær fra arbejdet, som er rimeligt. Fravær på grund af børns sygdom skal anmeldes ligesom medarbejderens egen sygdom, og virksomheden kan kræve dokumentation, f.eks. i form af en tro- og loveerklæring.