Friattest

En friattest anvendes typisk, når virksomheden ønsker lægelig dokumentation for, at en medarbejders fravær skyldes sygdom. Friattesten kan også indeholde…

En friattest anvendes typisk, når virksomheden ønsker lægelig dokumentation for, at en medarbejders fravær skyldes sygdom. Friattesten kan også indeholde lægens vurdering af, hvor lang tid sygemeldingen må forventes at vare. Friattest anvendes typisk i tilfælde, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at lave en mulighedserklæring (se punkt 3.2). Friattest kan…