IGU-uddannelsen

Et IGU-forløb er et toårigt uddannelsesforløb, som består af en praktikdel og en skoledel. Under praktikdelen arbejder flygtningen på virksomheden…

Et IGU-forløb er et toårigt uddannelsesforløb, som består af en praktikdel og en skoledel. Under praktikdelen arbejder flygtningen på virksomheden og modtager løn fra virksomheden. Under skoledelen modtager flygtningen IGU-skolegodtgørelse, der svarer til integrationsydelsen. Godtgørelsen skal søges af IGU-eleven selv. Desuden yder kommunen befordringsgodtgørelse til flygtninge i IGU-forløb. Godtgørelsen ydes…