Medarbejdere, der fratræder i indefrysningsperioden

Disse medarbejdere er også omfattet af indefrysningsordningen, men det er vigtigt at indberetning sker korrekt. For timelønnede skal virksomheden indberette…

Disse medarbejdere er også omfattet af indefrysningsordningen, men det er vigtigt at indberetning sker korrekt. For timelønnede skal virksomheden indberette til Feriekonto eller Feriepengeinfo på samme måde som sædvanlig. Hvis en medarbejder med ret til løn under ferie er fratrådt i indefrysningsperioden skal medarbejderen indberettes som ”fratrådt funktionær”. Virksomheden skal…