Menu

Agroindustrioverenskomsten

Ugentlig arbejdstid
Den normale arbejdstid er 37 timer pr. uge eksklusive pauser. Medarbejderne kan ansættes på deltid. Den ugentlige arbejdstid for deltidsansatte skal udgøre mindst 15 timer.