Agroindustrioverenskomsten

Her kan du læse mere om de arbejdstidsregler, der gælder i agroindustrioverenskomsten.

Her kan du læse mere om de arbejdstidsregler, der gælder i agroindustrioverenskomsten.
Ugentlig arbejdstid
Den normale arbejdstid er 37 timer pr. uge eksklusive pauser. Medarbejderne kan ansættes på deltid. Den ugentlige arbejdstid for deltidsansatte skal udgøre mindst 15 timer.