Normalløn eller minimalløn

På det danske arbejdsmarked er der grundlæggende to systemer for lønfastsættelse i overenskomsterne – normalløn og minimalløn. I normallønsoverenskomster fremgår…

På det danske arbejdsmarked er der grundlæggende to systemer for lønfastsættelse i overenskomsterne – normalløn og minimalløn. I normallønsoverenskomster fremgår lønnen af overenskomsten, og medarbejderne har ikke ret til kollektive lønforhandlinger. Lønsatser og lønstigninger aftales ved overenskomstforhandlingerne, og det forudsættes, at den enkelte medarbejders lønniveau følger overenskomsten. Medarbejderens løn kan…