SH-konto, fritvalgskonto mv.

Elever omfattet af gartneri- og planteskoleoverenskomsten skal ikke have en SH-konto. I uger hvor der falder søgnehelligdage, samt når eleven…

Elever omfattet af gartneri- og planteskoleoverenskomsten skal ikke have en SH-konto. I uger hvor der falder søgnehelligdage, samt når eleven holder feriefridage eller overenskomstfastsatte fridage, betales sædvanlig ugeløn. Elever er omfattet af overenskomstens regler om fritvalgskonto.