SH-konto, fritvalgskonto mv.

Lærlinge omfattet af gartneri- og planteskoleoverenskomsten skal ikke have en SH-konto. I uger hvor der falder søgnehelligdage, samt når lærlingen…

Lærlinge omfattet af gartneri- og planteskoleoverenskomsten skal ikke have en SH-konto. I uger hvor der falder søgnehelligdage, samt når lærlingen holder feriefridage eller overenskomstfastsatte fridage, betales sædvanlig ugeløn. Lærlinge er omfattet af overenskomstens regler om fritvalgskonto.