Afholdelse af feriefridage

De overenskomstmæssige feriefridage afvikles og placeres under hensyntagen til virksomhedens tarv og så vidt muligt efter den enkelte medarbejders ønske.…

De overenskomstmæssige feriefridage afvikles og placeres under hensyntagen til virksomhedens tarv og så vidt muligt efter den enkelte medarbejders ønske. Der gælder ingen regler for varsling af afholdelse af en optjent feriefridag. Virksomheden kan således placere feriefridagene, når dette er driftsmæssigt begrundet. Det er i sidste ende virksomheden, der afgør,…