Rettigheder ved uforudsigeligt arbejdsmønster

For medarbejdere, der helt eller overvejende har et uforudsigeligt arbejdsmønster gælder, at en arbejdsgiver kun kan pålægge disse medarbejdere at…

For medarbejdere, der helt eller overvejende har et uforudsigeligt arbejdsmønster gælder, at en arbejdsgiver kun kan pålægge disse medarbejdere at arbejde, hvis: arbejdet finder sted indenfor forudbestemte referencetimer og -dage, og medarbejderen er blevet varslet om arbejdsopgaven med et varsel, der er oplyst i ansættelsesbeviset I modsat fald har medarbejderen…