Særligt for medarbejdere i landbrugets rådgivningsvirksomheder

Fastlæggelsen af arbejdstiden sker lokalt på rådgivningsvirksomheden. Der er mulighed for at indgå aftale om varierende ugentlig arbejdstid, flekstid og/eller…

Fastlæggelsen af arbejdstiden sker lokalt på rådgivningsvirksomheden. Der er mulighed for at indgå aftale om varierende ugentlig arbejdstid, flekstid og/eller rådighedsvagt. Hvis ikke der kan opnås lokal enighed, fastsættes arbejdstiden efter overenskomstens bestemmelser.