Funktionærer

Når en medarbejder udfører arbejde, der er omfattet af funktionærloven, får den pågældende medarbejder status af funktionær og opnår alle…

Når en medarbejder udfører arbejde, der er omfattet af funktionærloven, får den pågældende medarbejder status af funktionær og opnår alle funktionærens vilkår ifølge loven. Det er derfor vigtigt at kende betingelserne for hvornår medarbejderen er funktionær, ligesom det er vigtigt at kende de særlige rettigheder og pligter, der udspringer af…
Ansættelse af en funktionær
Efter ansættelsesbevisloven er det et krav, at arbejdsgiveren, senest 1 måned efter at ansættelsesforholdet er begyndt, skal give lønmodtageren en række skriftlige oplysninger om ansættelsesvilkårene. GLS-A har udfærdiget forskellige standardansættelseskontrakter, som kan anvendes ved ansættelse af funktionærer, hvad end den pågældende er omfattet af HK overenskomsten eller ej. Læs mere om ansættelsesbeviser og find en kontrakt her. Ved ansættelse af en funktionær er det vigtigt at få fastlagt om funktionæren er omfattet af overenskomst. GLS-A har overenskomst med HK Privat som omfatter funktionærarbejde. Overenskomsten dækker bl.a. handels- og kontorarbejde, regnskabsarbejde, salgsarbejde, IT-arbejde, kommunikationsarbejde, laboratorie- og miljøarbejde, kontorbetjente og piccoliner. Virksomheden kan også have tiltrådt andre overenskomster for funktionærer, f.eks. JID eller JA overenskomsterne. For funktionærer gælder, at nogle aftaler skal indgås skriftligt for at være gyldige. Det er f.eks. en gyldighedsbetingelse, at aftaler om forlænget opsigelsesvarsel og aftaler om forkortet opsigelsesvarsel ved længere tids sygefravær (120-dages reglen) er indgået skriftligt. Aftaler om prøvetid skal af bevismæssige årsager ligeledes være skriftlige. Aftaler om kunde- og konkurrenceklausuler reguleres efter lov om ansættelsesklausuler, og skal være skriftlige. Læs mere om ansættelsesklausuler her. Funktionærer kan ansættes på fuld tid eller på deltid. Der kan også indgås aftale om tidsbegrænset ansættelse. Det bemærkes, at ansættelsesvilkårene for en deltidsansat eller en tidsbegrænset ansat ikke må være mindre gunstige end vilkårene for en sammenlignelig fuldtids- eller fastansat.