Unge på 15, 16 og 17 år, som ikke er omfattet af undervisningspligten

For unge på 15, 16 og 17 år, der ikke er omfattet af undervisningspligten, gælder det generelt, at arbejdsgiveren skal…

For unge på 15, 16 og 17 år, der ikke er omfattet af undervisningspligten, gælder det generelt, at arbejdsgiveren skal være omhyggelig med oplæring og instruktion og desuden sørge for, at arbejdet udføres under effektivt tilsyn af en voksen. Unge på 15, 16 og 17 år, der er omfattet undervisningspligten,…
Ansættelsesbevis
Børn og unge er omfattet af de almindelige regler om ansættelsesbeviser. Der skal afgives skriftlige oplysninger om ansættelsesvilkårene, hvis arbejdstiden forventes at overstige eller faktisk overstiger 3 timer pr. uge inden for en referenceperiode på 4 uger i træk ELLER den unge ikke er garanteret et bestemt timetal. Der er således ingen forskel på kravene til de kontrakter og ansættelsesbeviser, der udleveres til børn og unge og dem, der udleveres til voksne medarbejdere. Ved overenskomstmæssig timelønsansættelse kan det almindelige standardansættelsesbevis benyttes. Find det her.