Tilkalde- og rådighedsvagter

Hvis virksomheden ønsker at gøre brug af en forpligtende rådighedsvagtordning, skal der indgås en lokalaftale herom. Aftalen indgås med tillidsrepræsentanten.…

Hvis virksomheden ønsker at gøre brug af en forpligtende rådighedsvagtordning, skal der indgås en lokalaftale herom. Aftalen indgås med tillidsrepræsentanten. På virksomheder, hvor der ikke er valgt en tillidsrepræsentant, skal forbundets lokale afdeling inddrages i drøftelserne. I forbindelse med tilrettelæggelse af rådighedsvagter skal virksomheden blandt andet tage højde for reglen…