Betingelser for at indgå en kundeklausul

Kundeklausuler må kun omfatte de kunder, som medarbejderen selv har haft forretningsmæssig forbindelse med indenfor de seneste 12 måneder før…

Kundeklausuler må kun omfatte de kunder, som medarbejderen selv har haft forretningsmæssig forbindelse med indenfor de seneste 12 måneder før opsigelsestidspunktet. Arbejdsgiver kan således ikke lade klausulen omfatte alle virksomhedens kunder. Ligeledes er en kundeklausul kun gyldig, hvis medarbejderen har været ansat uafbrudt hos arbejdsgiveren i en periode på mindst…