Arbejdsgivers anmeldelse af sygdommen

Sygefravær skal anmeldes af arbejdsgiveren via NemRefusion (virk.dk). I de tilfælde, hvor arbejdsgiver ikke betaler løn eller sygedagpenge under medarbejderens…

Sygefravær skal anmeldes af arbejdsgiveren via NemRefusion (virk.dk). I de tilfælde, hvor arbejdsgiver ikke betaler løn eller sygedagpenge under medarbejderens fravær, er fristen for anmeldelse af medarbejderens fravær overfor kommunen senest 2 uger efter 1. fraværsdag. Hvis arbejdsgiveren har udbetalt sygedagpenge i arbejdsgiverperioden eller dele heraf, er fristen for anmeldelse…