Begrænsning af prøvetidens varighed

Såfremt der aftales prøvetid i et ansættelsesforhold, kan denne periode ikke være længere end 6 måneder. Er der tale om…

Såfremt der aftales prøvetid i et ansættelsesforhold, kan denne periode ikke være længere end 6 måneder. Er der tale om en tidsbegrænset ansættelse, kan prøvetiden ikke overstige ¼ af ansættelsestiden. Er man f.eks. ansat tidsbegrænset i 8 måneder kan der maksimalt aftales 2 måneders prøvetid. Der kan desuden ikke aftales…