Fravær på grund af sygdom og graviditet

Sygdom er en lovlig fraværsgrund. Lærlingen skal sygemelde sig efter de regler, der gælder i virksomheden. Virksomheden kan forlange dokumentation…

Sygdom er en lovlig fraværsgrund. Lærlingen skal sygemelde sig efter de regler, der gælder i virksomheden. Virksomheden kan forlange dokumentation for sygdommen i form af lægeerklæring. Under sygefravær modtager lærlingen sygedagpenge efter sygedagpengelovens regler. Ved børns sygdom mv. gælder overenskomstens regler i øvrigt. Læs mere om sygdom og sygedagpenge her.…