Størrelse af kompensationen

Kompensationen skal udgøre mindst 60% af lønnen pr. måned på fratrædelsestidspunktet. Hvis medarbejderen får andet passende arbejde, nedsættes kompensationen fra…

Kompensationen skal udgøre mindst 60% af lønnen pr. måned på fratrædelsestidspunktet. Hvis medarbejderen får andet passende arbejde, nedsættes kompensationen fra og med den 3. måned efter fratrædelsen, og skal herefter udgøre mindst 24% af lønnen pr. måned. Kompensationen for de første 2 måneder efter fratrædelse udbetales senest ved fratrædelsen som…