Løn, fritvalgskonto, pension og øvrige vilkår

Medarbejdere, der arbejder i butik, er omfattet af overenskomstens øvrige vilkår på samme måde som kontorpersonale. Det gælder løn, fritvalgskonto,…

Medarbejdere, der arbejder i butik, er omfattet af overenskomstens øvrige vilkår på samme måde som kontorpersonale. Det gælder løn, fritvalgskonto, pension, løn under barsel og børns sygdom mv. Vær særligt opmærksom på, at reglerne for opsigelsesvarsler og løn under sygdom er forskellige alt efter om medarbejderen er omfattet af funktionærloven…