Minimalerstatning til funktionærer

Fritstillede funktionær er omfattet af funktionærlovens § 3 om minimalerstatning, som finder anvendelse, hvis arbejdsgiver vælger at fritstille en opsagt…

Fritstillede funktionær er omfattet af funktionærlovens § 3 om minimalerstatning, som finder anvendelse, hvis arbejdsgiver vælger at fritstille en opsagt funktionær. Bestemmelsen medfører at arbejdsgiver er forpligtet til at betale løn i op til 3 måneder uden modregning af anden indtægt. De tre måneder regnes fra fritstillingstidspunktet (løbende måned +…