Ret til at tilbagekalde samtykke

Når en person giver samtykke til behandling af personoplysninger, skal vedkommende samtidig have oplysning om retten til at tilbagekalde samtykket.…

Når en person giver samtykke til behandling af personoplysninger, skal vedkommende samtidig have oplysning om retten til at tilbagekalde samtykket. Det skal være lige så nemt at tilbagekalde et samtykke, som at give samtykket. Retten til at tilbagekalde samtykket skal fremgå af selve samtykkeerklæringen. Udnyttes retten til at tilbagekalde samtykke,…