Anden overenskomstdækning

Som arbejdsgiver kan man være helt eller delvist dækket af overenskomst udover de overenskomster, som GLS-A har indgået med 3F,…

Som arbejdsgiver kan man være helt eller delvist dækket af overenskomst udover de overenskomster, som GLS-A har indgået med 3F, Dansk Metal og HK. Man kan f.eks. være dækket som følge af en decideret tiltrædelsesaftale eller som følge af særlige lokale aftaler på virksomheden. Derudover er erhvervsuddannelseselever omfattet af den…