Elevers ret til betalt ferie

Elever under erhvervsuddannelse jf. erhvervsuddannelsesloven har ret til 5 ugers betalt ferie i den første og anden hele ferieafholdelsesperiode, efter…

Elever under erhvervsuddannelse jf. erhvervsuddannelsesloven har ret til 5 ugers betalt ferie i den første og anden hele ferieafholdelsesperiode, efter ansættelsesforholdet er begyndt. Arbejdsgiver betaler løn under ferie i det omfang, eleven ikke selv har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse. Hvis en elev begynder uddannelsesaftalen i løbet…