Lønstigning og modregning

Overenskomstmæssige lønstigninger skal ikke nødvendigvis udmøntes i tilsvarende stigninger i de enkelte medarbejderes personlige løn. Læs mere om adgangen til…

Overenskomstmæssige lønstigninger skal ikke nødvendigvis udmøntes i tilsvarende stigninger i de enkelte medarbejderes personlige løn. Læs mere om adgangen til at modregne overenskomstmæssige lønstigninger nedenfor.
Overenskomsterne mellem GLS-A og 3F
I normallønsoverenskomsterne fastsætter overenskomsten en årlig lønstigning pr. 1. marts hvert år. Der er adgang til at modregne lønstigningen i ikke-overenskomstmæssige tillæg, personlige tillæg og lignende. Dvs. at der ikke kan modregnes i f.eks. anciennitetstillæg, faglært tillæg mv. Det betyder, at arbejdsgiver ikke har pligt til at give medarbejderen den overenskomstmæssige lønstigning, såfremt medarbejderens løn ligger over den overenskomstmæssige løn. En sådan modregning kræver ikke varsel. For så vidt angår entreprenøroverenskomsten, der er en minimallønsoverenskomst, fastsætter overenskomsten en stigning i minimallønnen pr. 1. marts hvert år, men den fastsætter ikke, hvor meget den enkelte medarbejder skal stige i løn. Dette fastsættes ved forhandling på den enkelte virksomhed. Overenskomsten forudsætter, at der finder en individuel lønfastsættelse sted. Gældende lønsatser kan findes her.