Hjemsendelse

Det er et almindeligt arbejdsretligt princip, at en arbejdsgiver kan opsige medarbejdere i tilfælde af manglende arbejde. Ved opsigelse må…

Det er et almindeligt arbejdsretligt princip, at en arbejdsgiver kan opsige medarbejdere i tilfælde af manglende arbejde. Ved opsigelse må arbejdsgiveren iagttage de opsigelsesvarsler, der er gældende for den enkelte medarbejder. Der kan dog i den enkelte overenskomst være særlig adgang til uden varsel at hjemsende medarbejdere midlertidigt ved arbejdsmangel…
Agroindustrioverenskomsten
Agroindustrioverenskomsten indeholder ingen regler om hjemsendelse. Derfor gælder overenskomstens opsigelsesvarsler i alle tilfælde, hvor ansættelsesforholdet ikke kan opretholdes. Medarbejderens opsigelsesvarsel afhænger af vedkommendes anciennitet. Vær opmærksom på at opsigelsesvarslet bortfalder ved arbejdsledighed som følge af andre medarbejderes arbejdsstandsning samt ved indtræden af maskinstandsning, materialemangel og anden force majeure, som standser driften helt eller delvist. Forholdet skal som udgangspunkt være opstået pludseligt som en helt usædvanlig og upåregnelig situation af årsager uden for virksomhedens indflydelse.