AP Pension

Som medlem af GLS-A har virksomheden mulighed for at tilslutte sig en attraktiv pensionsaftale i AP Pension. Med aftalen får…

Som medlem af GLS-A har virksomheden mulighed for at tilslutte sig en attraktiv pensionsaftale i AP Pension. Med aftalen får virksomhedens ansatte, der ikke er omfattet af overenskomsten mellem GLS-A og 3F eller Dansk Metal, mulighed for at få en unik pensionsordning med

  • Billige forsikringsdækninger
  • Lempelige helbredskrav
  • Sundhedsforsikring
  • Individuel rådgivning.

Fleksible forsikringsdækninger: Virksomhedens medarbejdere bliver automatisk omfattet af basisdækninger ved invaliditet, dødsfald og kritisk sygdom. Hver medarbejder har mulighed for at tilvælge øvrige forsikringer og tilpasse sine basisdækninger.

Frit valg af investeringsmodel: Hver medarbejder vælger selv, om han eller hun vil involvere sig i investeringerne eller overlade dem til AP Pension.

Personlig rådgivning og kontakt: Pensionsordningen i AP Pension bliver serviceret og betjent af Söderberg og Partners, som er Skandinaviens største forsikrings- og pensionsmægler.

Funktionærer og ejere kan blive dækket af en pensionsordning i AP Pension.

Se nærmere på nærværende faktaark:

Faktaark for ejere

Faktaark for ansatte

Vil du høre mere om dette tilbud, så kontakt:

Søren Hvekstrup

Söderberg & Partners

Kundechef

Mobil: +45 5383 3166

soren.hvekstrup@soderbergpartners.dk