Pligt til at føre intern optegnelse over alle brud

Den dataansvarlige virksomhed har pligt til at dokumentere alle sikkerhedsbrud, også dem der ikke skal anmeldes til Datatilsynet. Det kan…

Den dataansvarlige virksomhed har pligt til at dokumentere alle sikkerhedsbrud, også dem der ikke skal anmeldes til Datatilsynet. Det kan f.eks. ske ved at føre en intern optegnelse over alle brud. Den interne optegnelse skal som minimum indeholde følgende oplysninger: Data og tidspunkt for bruddet. Hvad skete der i forbindelse…