Afskedigelse i forbindelse med graviditet og orlov

Medarbejdere må ikke afskediges pga. graviditet eller orlov som følge heraf. Ved afskedigelse af gravide eller barslende medarbejdere gælder en…

Medarbejdere må ikke afskediges pga. graviditet eller orlov som følge heraf. Ved afskedigelse af gravide eller barslende medarbejdere gælder en omvendt bevisbyrde, dvs. at arbejdsgiver skal bevise, at der ved afskedigelsen ikke er lagt vægt på medarbejderens graviditet eller barsel. Denne bevisbyrde er meget svær at løfte, og afskediges en…