Hvad er sygdom?

Sygdom er, når medarbejderen er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Det vil sige, når medarbejderen er ude af stand…

Sygdom er, når medarbejderen er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Det vil sige, når medarbejderen er ude af stand til at varetage sit arbejde helt eller delvist på grund af sygdommens indvirkning på arbejdsevnen. En medarbejder kan godt have en sygdom uden, at arbejdsevnen er påvirket. I så fald…
Selvforskyldt sygdom
Sygdom er ikke lovligt forfald, hvis medarbejderen selv har pådraget sig sygdommen ved forsæt eller grov uagtsomhed. Det er altid en konkret vurdering, hvorvidt en medarbejders sygdom er selvforskyldt. En situation som ofte kan medføre, at en medarbejders sygdom anses for selvforskyldt, er i tilfælde, hvor medarbejderen efter spiritusindtagelse forårsager egen sygdom, f.eks. ved uheld i forbindelse med spirituskørsel. Ligeledes vil frivillig sterilisation eller en kosmetisk operation, som foretages udelukkende af kosmetiske hensyn, være at betragte som selvforskyldt sygdom. I en situation, hvor en medarbejders sygdom er selvforskyldt, skal der ikke udbetales løn eller sygedagpenge under medarbejderens fravær.