Optjening af feriefridag

Medarbejdere omfattet af overenskomsterne mellem GLS-A og 3F, Dansk Metal eller HK optjener ret til en feriefridag for hver 2,4…

Medarbejdere omfattet af overenskomsterne mellem GLS-A og 3F, Dansk Metal eller HK optjener ret til en feriefridag for hver 2,4 måneders beskæftigelse. Det svarer til 0,7115 timer pr. uges beskæftigelse for fuldtidsansatte. Deltidsansatte optjener forholdsmæssigt antal timer. I alt optjener hver medarbejder 5 feriefridage pr. år, hvis medarbejderen er beskæftiget…