Uddannelsesaftale

Når virksomheden ansætter en elev eller lærling, er det et krav, at der indgås en uddannelsesaftale. Kravet er ubetinget og…

Når virksomheden ansætter en elev eller lærling, er det et krav, at der indgås en uddannelsesaftale. Kravet er ubetinget og en forudsætning for, at der kan aflønnes med elevløn/lærlingeløn. Uddannelsesaftalen skal være underskrevet af både virksomheden og eleven/lærlingen senest på tidspunktet for uddannelsens start. Er eleven/lærlingen under 18 år, skal…