Uddannelsesaftale

Når virksomheden ansætter en elev, er det et krav, at der indgås en uddannelsesaftale. Kravet er ubetinget og en forudsætning…

Når virksomheden ansætter en elev, er det et krav, at der indgås en uddannelsesaftale. Kravet er ubetinget og en forudsætning for, at der kan aflønnes med elevløn. Uddannelsesaftalen skal være underskrevet af både virksomheden og eleven senest på tidspunktet for uddannelsens start. Er eleven under 18 år, skal aftalen også…