Akkord

Ved akkordløn beregnes medarbejderens løn på baggrund af mængden af udført arbejde, dvs. af det resultat medarbejderen præsterer.

Ved akkordløn beregnes medarbejderens løn på baggrund af mængden af udført arbejde, dvs. af det resultat medarbejderen præsterer.
Hvem gælder reglerne for?
Reglerne om akkordarbejde gælder for medarbejdere omfattet af overenskomsterne mellem GLS-A og 3F. Elever kan indgå i akkordarbejde på de normalt fastsatte betingelser. For så vidt angår akkordarbejde omfattet af entreprenøroverenskomsten samt akkordarbejde ved grønt anlægsgartnerarbejde henvises til den enkelte overenskomst.