Uddannelse i opsigelsesperioden

Medarbejdere, der afskediges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, virksomhedslukning eller andre på virksomheden beroende forhold har afhængig af anciennitet en…

Medarbejdere, der afskediges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, virksomhedslukning eller andre på virksomheden beroende forhold har afhængig af anciennitet en række rettigheder til uddannelse i opsigelsesperioden. Medarbejdere som har mindst 6 måneders anciennitet i virksomheden, har ret til en uges frihed til efter- eller videreuddannelse. Medarbejdere, som har mindst 3…