Menu

Uddannelse i opsigelsesperioden

En af overenskomsten omfattet medarbejder, der har været ansat i en periode på mindst 3 år, og som afskediges på…

En af overenskomsten omfattet medarbejder, der har været ansat i en periode på mindst 3 år, og som afskediges på grund af omstruktureringer, nedskæringer virksomhedslukning eller andre på virksomheden beroende forhold, er berettiget til at deltage i et relevant kursus. Kursets varighed må højst andrage 2 uger (10 arbejdsdage). Udgifterne…